หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
''ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่
องค์การแห่งการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
นายอนุวัฒน์ อังศธรรมรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
หลวงพ่อพยอม ขนฺติพโล วัดเขาน้อย
วัดท่าตะโก
วัดหนองขานาง
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
นายชัยชนะ เจริญชัยชนม์
นายกองค์การบริการส่วนตำบลท่าตะโก
อบต.ท่าตะโก
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-249-369
1
2
3
4
5
 

อบต.ท่าตะโกมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทาง Facebook ใช้ชื่อว่า อบต.ท่าตะโก เรียนเชิญทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมในเพจ หรือกด like กันได้เลยนะค่ะ/ครับ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าตะโก ประมาณ 2,500 เมตร ตำบลท่าตะโก มีพื้นที่ทั้งหมด 53.34 ตารางกิโลเมตร
 
ครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 1,153 ครัวเรือน
ประชากรทั้งหมด จำนวน 3,255 คน

ชาย จำนวน 1,598 คน คิดเป็นร้อย 49.09

หญิง จำนวน 1,657 คน คิดเป็นร้อย 50.91
ความเฉลี่ยหนาแน่นของประชากร 61.02 คน / ตร.กม.
  ทิศเหนือ จด ตำบลดอนคา และตำบลพนมรอก  
ทิศใต้ จด ตำบลหัวถนน
  ทิศตะวันออก จด ตำบลดอนคาและตำบลทำนบ  
ทิศตะวันตก จด ตำบลวังมหากร
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่ม ในระบบเครือญาติ อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  2   บ้านเขาน้อย 340 376 716 237  
3   บ้านหางน้ำ 364 386 750 285
  4   บ้านหนองขานาง 216 241 457 162  
5   บ้านเขาน้อยพัฒนา 446 429 875 360
  6   บ้านโคกมะรื่น 74 76 150 48  
7   บ้านท่าตะโกพัฒนา 104 110 214 58
  0   - 54 39 93 3  
    รวม 1,598 1,657 3,255 1,153
นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ.ท่าตะโก
 
มีอากาศอบอุ่นอยู่ในเขตมรสุมเขตร้อน แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

อาชีพการเกษตร 80 %

อาชีพรับจ้าง 15 %

อาชีพค้าขายและรับราชการ 5 %

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-992-4999

 
  จำนวนผู้เข้าชม 8,364,330 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10