หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านหางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดไมโครโฟน) ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างวางท่อลอดเหลี่ยม คศล. ม.7 บ้านท่าตธกพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยม คศล หมู่ที่ 7 บ้านท่าตะโกพัฒนา ขนาดกว้าง 1.50 x 1.50 x 1.00 เมตร จุดละ 9 ท่อน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณนานายสุทัน เกิดทิพย์ จุดที่ 2 บริเวณนานางจันทรา บ่ายเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10