หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังและมาตรการดำเนินการทางวินัย [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงาน [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)