หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
อบต.ท่าตะโก กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม ในวันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม2562 ในเวลาและสถานที่เดิม อบต.ท่าตะโกมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทาง Facebook ใช้ชื่อว่า อบต.ท่าตะโก เรียนเชิญทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมในเพจ หรือกด like กันได้เลยนะค่ะ/ครับ
 
 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/59eg2g
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2562  
 

ประชาสัมพันธ์ ช่องทาง การเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามช่องทางเข้าระบบ URL และ QR Code  
https://itas.nacc.go.th/go/eit/59eg2g

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ค. 2562 เวลา 16.24 น. โดย คุณ วรรณกร ต่วนชะเอม

ผู้เข้าชม 74 ท่าน