หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
''ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่
องค์การแห่งการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
นายณัฐพล เนียมกลิ่งหอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
หลวงพ่อพยอม ขนฺติพโล วัดเขาน้อย
วัดท่าตะโก
วัดหนองขานาง
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
นายมนต์ชัย พูลศักดิ์
นายกองค์การบริการส่วนตำบลท่าตะโก
อบต.ท่าตะโก
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-249-369
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโกมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทาง Facebook ใช้ชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก เรียนเชิญทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมในเพจ หรือกด like กดติดตาม กันได้เลยนะคะ/ครับ
  ข่าวสาร
  
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565  
 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก      ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ไว้ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ.2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547  หมวด  2  ข้อ  22  การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่นก่อนกำหนดเปิดสมัยการประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน   ซึ่งทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก  จะดำเนินการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   ในระหว่างวันที่  1 - 15  ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก ทั้งนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก จะแจ้งกำหนดวันนัดประชุมให้ทราบอีกครั้ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2565 เวลา 09.52 น. โดย คุณ มาลี โกวิน

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-249-369

 
  จำนวนผู้เข้าชม 17,614,782 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10