หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
''ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่
องค์การแห่งการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
นายณัฐพล เนียมกลิ่งหอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
หลวงพ่อพยอม ขนฺติพโล วัดเขาน้อย
วัดท่าตะโก
วัดหนองขานาง
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
นายมนต์ชัย พูลศักดิ์
นายกองค์การบริการส่วนตำบลท่าตะโก
อบต.ท่าตะโก
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-249-369
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโกมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทาง Facebook ใช้ชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก เรียนเชิญทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมในเพจ หรือกด like กดติดตาม กันได้เลยนะคะ/ครับ
  ข่าวสาร
 


 
เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565  
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก ได้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกำหนดวันเปิดประชุม   ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2565   ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565  มีระยะเวลาในสมัยประชุม จำนวน 15 วัน นั้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 24  วรรค 2 และ 3 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 4   ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่  14  ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก  โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้  โดยประชาชนผู้สนใจที่จะเข้ารับฟังการประชุมดังกล่าวต้องปฏิบัติตน ดังนี้
1. ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมรับฟังการประชุมได้ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อยและอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้
2. ห้ามผู้ใดใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบคาย เสียดสีหรือใส่ร้าย
3. ห้ามผู้ใดแสดงกิริยาอันน่ารังเกียจ
4. ห้ามผู้ใดก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือการกระทำการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมหรือจงใจกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
5. ห้ามผู้ใดพกพาอาวุธเข้ามาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
6. ห้ามผู้ใดขัดคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน        

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2565 เวลา 14.46 น. โดย คุณ มาลี โกวิน

ผู้เข้าชม 68 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-249-369

 
  จำนวนผู้เข้าชม 18,607,915 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10