หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
''ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่
องค์การแห่งการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
นายณัฐพล เนียมกลิ่งหอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
หลวงพ่อพยอม ขนฺติพโล วัดเขาน้อย
วัดท่าตะโก
วัดหนองขานาง
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
นายมนต์ชัย พูลศักดิ์
นายกองค์การบริการส่วนตำบลท่าตะโก
อบต.ท่าตะโก
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-249-369
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโกมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทาง Facebook ใช้ชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก เรียนเชิญทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมในเพจ หรือกด like กดติดตาม กันได้เลยนะคะ/ครับ
  ข่าวสาร
 


 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก สมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566  
 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก ได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก สมัยประชุม สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม  2564 และได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม
                 สภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 คือ เดือน มกราคม  พ.ศ. 2566  ระหว่างวันที่ 4 - 18  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบที่ 2) พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่  4 - 18  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566  มีกำหนด  15  วัน  

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2565 เวลา 16.20 น. โดย คุณ มาลี โกวิน

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-249-369

 
  จำนวนผู้เข้าชม 18,608,051 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10