หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 อบต.ท่าตะโก กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม ในวันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม2562 ในเวลาและสถานที่เดิม อบต.ท่าตะโกมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทาง Facebook ใช้ชื่อว่า อบต.ท่าตะโก เรียนเชิญทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมในเพจ หรือกด like กันได้เลยนะค่ะ/ครับ


โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าตะโก [ 10 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 12 


[ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 32 


[ 21 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
  
  
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2557
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
    เลขที่ 55 หมู่ 5 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก
    จังหวัดนครสวรรค์ 60160
    โทรศัพท์:056-249-369 ต่อ 13
    โทรสาร:056-249-369 ต่อ 17
 
การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย
การแจ้งย้ายที่อยู่
การทำบัตรประชาชน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน
การขอตรวจค้น และรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
การขอเลขหมายประจำบ้าน
การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับคดีความ
การรื้อถอนบ้าน