หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
''ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่
องค์การแห่งการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
นายอนุวัฒน์ อังศธรรมรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
หลวงพ่อพยอม ขนฺติพโล วัดเขาน้อย
วัดท่าตะโก
วัดหนองขานาง
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
นายชัยชนะ เจริญชัยชนม์
นายกองค์การบริการส่วนตำบลท่าตะโก
อบต.ท่าตะโก
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-249-369
1
2
3
4
5
 
อบต.ท่าตะโกมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทาง Facebook ใช้ชื่อว่า อบต.ท่าตะโก เรียนเชิญทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมในเพจ หรือกด like กันได้เลยนะค่ะ/ครับ
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 2. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย
 
 
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
 
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-992-4999

 
  จำนวนผู้เข้าชม 7,804,879 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10