หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
''ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่
องค์การแห่งการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง''
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
.................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
หลวงพ่อพยอม ขนฺติพโล วัดเขาน้อย
วัดท่าตะโก
วัดหนองขานาง
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
...............................................
นายกองค์การบริการส่วนตำบลท่าตะโก
อบต.ท่าตะโก
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-249-369
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโกมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทาง Facebook ใช้ชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก เรียนเชิญทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมในเพจ หรือกด like กดติดตาม กันได้เลยนะคะ/ครับ
 
 
 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-249-369

 
  จำนวนผู้เข้าชม 13,185,575 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10